Personuppgiftshantering

Vitamail AS behandlar personuppgifter enligt nedanstående personuppgiftspolicy.

BEHANDLINGSANSVARIG

Vitamail AS v/ driftchef är behandlingsansvarig för behandling av personuppgifter som framgår enligt personuppgiftslagen.

ÄNDAMÅLET MED VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera varor och tjänster som är avtalat med dig. Personuppgifter används också till att förbättra våra tjänster, analysera och förstå marknadstrender och för att erbjuda marknadsföring som är anpassade för dig. Personuppgifterna kan utlevereras till andra motsvarande ändamål, se nedanför.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH VART VI HÄMTAR DEM FRÅN

Vitamail AS behandlar personuppgifter som du frivilligt ger till oss när du beställer varor och tjänster från oss. I tillägg vill vi kunna behandla informationen om hur du använder våra tjänster, som t. ex. dina beställningar och uppföljning av dessa, samt din kontakt med vår kundtjänst. När du besöker våra websidor, lagrar vi IP-adresser och teknisk information om den data/och datatillbehör du använder och din internet-anslutning.

Det kan också förekomma att vi mottar och lagrar personuppgifter från andra källor som t.ex. otillräcklig information vid beställningar eller andra tredjeparter som vi samarbetar med. Detta kan t.ex. vara en annonsör som ger oss information om vad som händer efter att du klickat på en annons hos oss, så att vi kan beräkna resultat av annonsen och ge dig ett mer relevant innehåll. Sådana tredjeparter omfattar:

Facebook
Google
Snapchat
Campaign Monitor
Datafactory AS

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Vid enskilda händelse kan vi vara i behov av att lämna ut personuppgifter om detta är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster för dig. Vi kan också vara i behov av att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter såsom polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, då vi blir förpliktade att göra detta enligt lag och för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter vid misstanke om att våra tjänster används till olagliga ändamål.

INFORMATIONSSÄKERHET

Personuppgifter som vi mottar blir lagrade och behandlade i avseende av att vidta åtgärder med de krav till informationssäkerheten som följer svensk lag.

DINA RÄTTIGHETER TILL ÅTKOMST, JUSTERING OCH AVLÄGSNA

Kunder som är registrerade i våra system har rätt till insyn i sina egna personuppgifter. De berörda har också rätt till att be om korrigering av oriktiga, ofullständiga eller uppgifter som vi inte har åtkomst till att behandla, som blivit ändrade, kompletterade eller tas bort.

MARKNADSFÖRING

När du utför ett köp hos oss vill du motta nyhetsbrev/marknadsföring för våra varor och tjänster via post, e-post, SMS eller andra kanaler som du uppgett till oss. Du kan alltid ge oss besked om du inte önskar att få ytterligare marknadsföring genom att ta kontakt med oss.

ANVÄNDNING AV ANALYSVERKTYG, COOKIES OCH ANNAN TEKNOLOGI

Vi samlar in olika typer av information från våra användare så att vi alltid kan förbättra vår prestanda och användarupplevelsen på våra websidor. Detta gäller bl.a. information om vilka sidor som besöks, tidspunkter vid besöket och vilken webläsare som används.

Vi använder också olika former av teknologi för igenkänning och för att kunna analysera data om våra användare. Teknologin används för att våra tjänster ska fungera, delvis för att det ska vara lättare för dig att använda våra tjänster och delvis för att vi ska kunna genomföra analyser som gör att vi kan vidareutveckla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du att vi kan använda sådana verktyg.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningarna i din webläsare så att du inaktiverar cookies och/eller liknande tredjeparter.

ÄNDRINGAR

Vi kan reglera och anpassa personuppgifter under tid för att uppfylla de krav som följer svensk lag, samt om vi ändrar vår egen praktiska tillämpling för insamling och andra behandlingar av personuppgifter. Du hittar alltid existerande personuppgiftshanteringar i våra villkor.

* * *

Om du har frågor om personuppgiftslagen eller om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter kan du kontakta oss via e-post till kundservice@vitamail.se.

Vitamail AS
Postbox 7000
20226 Malmö
018-800 8383